wholesalechinajerseysus christian louboutin outlet cheap nhl jerseys from china cheap christian louboutin cheap mlb jerseys cheap authentic jerseys fake oakleys for sale cheap nfl jerseys china cheap nfl jerseys from china cheap replica jerseys wholesale nhl jerseys cheap nfl jerseys authentic cheap fake oakleys free shipping fake oakleys cheap wholesale nfl jerseys cheap authentic nba jerseys cheap nfl jerseys wholesale jerseys cheap nfl jerseys free shipping cheap jerseys china wholesale nfl jerseys wholesale nba jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys herve leger dresses sale cheap authentic nfl jerseys
ANA SAYFA
 
 
Ana Sayfa

BiZ KiMiZ?
PROFiLiMiZ
REFERANSLARIMIZ
KALiTE POLiTiKAMIZ
DEGERLERiMiZ
ODULLERiMiZ
iLETiSiM

URUNLERiMiZ
YANGIN
OTO KAZA
OTO DISI KAZA
NAKLiYAT
TASIYICI SORUMLULUK
MUHENDiSLiK
SAGLIK
YURTDISI SAGLIK
TARIM
BiREYSEL EMEKLiLiK (B.E.S)
HiZMETLERiMiZ
Bireysel Hizmetler
  Kurumsal Hizmetler
Hasar Hizmetlerimiz
SIKCA SORULAN SORULAR
Konut ve Dask
Kasko ve Trafik
Saglik
 Diger Merak Edilenler
Soru Ve Cevaplar
SiZE OZEL
Musteri Anketi
Insan Kaynaklari
 Acentelik Basvuru
ONEMLi LiNKLER
 Tramer
 Dask
 Türkiye Sigorta ve Reasürans Birliği
 

 

 

 

SIKÇA SORULAN SORULAR
SORU: Radyo teyp hasarlarında hasarsızlık uygulaması ve ikame zeylinin yapılması nasıl?
Cevap:Bir yıl içerisinde sadece bir hasar alması halinde en son uygulanmış olan hasarsızlık indirim oranı yenileme döneminde de aynen kullanılır. (Kaza poliçenin ilk yılında meydana gelmişse indirim verilmez)
 
SORU: Deprem hasarlarında hasar tazminatı nasıl hesaplanır?
Cevap:Deprem hasarlarında sigortalı ile aramızda hem müşterek sigorta (Koasürans) hem de muafiyet uygulaması mevcuttur. Şirket poliçede yazılı sigorta bedelinin % 80’lik kısmını sigortalı ise % 20’lik kısmını üstlenir. Bu yüzden her bir hasarın % 80’i sigorta şirketi, % 20’si ise sigortalı tarafından karşılanır. Bununla birlikte sigorta bedelinin şirket üzerinde kalan kısmının poliçede yazılı oranı nispetinde (farklı bir mutabakat yok ise %2) onanında muafiyet gerçekleşmiş olan hasarın %80‘lik kısmına uygulanır. Buna göre muafiyet = sigorta bedelinin * %80* %2 Örnek; 100 Milyar bina sigorta bedeli olan bir poliçede deprem hasar tutarı 12 milyar ise ödenecek tutarı tespit ediniz. Cevap 1 100 Milyar * %80 = 80 Milyar (Şirket üzerinde kalan kısım) 80 Milyar * % 2 = 1,6 Milyar (Muafiyet bedeli) 12 Milyar * %80 = 9,6 Milyar (Şirket üzerinde kalan kısım) 9.6 Milyar – 1,6 Milyar = 8 Milyar (Ödeme Tutarı) Cevap 2 Bu örnekte kısmi hasar değil de tam hasar meydana gelmiş olsaydı; 100 Milyar * %80 = 80 Milyar (Şirket üzerinde kalan kısım) 80 Milyar * % 2 = 1,6 Milyar (Muafiyet bedeli) 80 Milyar – 1,6 Milyar = 78,4 Milyar (Ödeme Tutarı)
 
SORU: Konut hasarlarında hangi evrakların istenir?
Cevap:Hasar işlemlerinde temin edilmesi gereken belgeler aşağıdaki gibidir; 1.Hasar bedelini ve oluşumunu açıklayan bildiriminiz. (Hasara neden olan kişinin Kimliği ve adresi de mutlaka belirtilecektir.) 2.Hasar bedelinin ödeneceği banka, şube ve hesap numaranız, 3.Tapu senediniz ve/veya kira sözleşmesinin fotokopisi, Yangın Hasarlarında; 1. İtfaiye Raporu, 2. Savcılıktan takipsizlik kararı veya savcılık iddianamesinin onaylı sureti, 3.Karakol başvuru ve tespit tutanağı, Hırsızlık Hasarlarında; 1. Emniyet Müdürlüğü hırsızlık şubesinden, çalınan emtianın bulunamadığına ilişkin belge, (Olaydan 30 gün geçtikten sonra) 2. Karakol başvuru ve tespit tutanağı, Fırtına ve Kar Ağırlığı Hasarlarında; 1.Meteoroloji raporu Sorumluluk Hasarlarında; 1.Hasarın oluşumunu ve sorumluluğunuzu gösterir tutanak ve/veya mahkeme kararı, 2.Zarar görenin maddi hasara uğrayan şey ile ilgili sahiplik belgesi, 3.Zarar görenin bedeni zarar talebi ile ilgili doktor raporu ve masraf belgeleri, Hasarın özelliğine göre şirketimiz gerekli olan durumlarda ek belgeler de talep edilebilir.
 
SORU: • Aracınızda birden fazla hasar var ise ve bu hasarlar daha önce şirketimize bildirilmemiş ise tazminat talep edebilir misiniz?
Cevap:Kasko Poliçesi Genel Şartlarının B1.1 Maddesi " Rizikonun gerçekleştiğinin öğrenilmesinden itibaren en geç BES is günü içerisinde hasarın sigorta şirketine bildirilmesi" koşulunu ön görmektedir. Poliçede belirtilen sürede ihbarı yapılmayan ve dosyası açılmayan hasarlar (mücbir bir sebep yok ise) ihbar sorumluluğu yerine getirilmediği için değerlendirmeye alınmamaktadır.
 
SORU: Hasar Tazminatınızı fatura ile talep edebilir misiniz?
Cevap:Hasar ihbarınızı Hasar İletişim Merkezi 444 1 999 no.lu telefona yaptığınız veya on-line bağlantınız vasıtası ile direkt olarak sisteme kaydettirdiğiniz sırada size tahmini hasar miktarı sorulmaktadır. Bu şekilde vereceğiniz tahmini hasar miktarı ile kazanın oluş biçimi ve yeri değerlendirilerek hasarınıza eksper gönderilmeyebilir. Herhangi bir hasara eksper gönderip göndermemek sigorta şirketinin inisiyatifindedir. Hasarınıza eksper gönderilmemesi kararlaştırılmış ise, hasara ait parça ve isçilik faturaları (diğer gerekli belgelerle birlikte ) her bölgemiz için anlaşma yapılmış eksper bürosuna gönderilir. Bu ekspertiz kontrolü sonucunda tespit edilen rakam tazminat olarak ödenir.
 
SORU: • Aracınızın Ses ve görüntü cihazları - Radyo teyp, ekolayzır, anfi CD player çalınır veya hasarlanır ise size ne kadar hasar tazminatı ödenecektir
Cevap:Araca monte edilmiş her türlü ses ve görüntü cihazları ve tertibatının (radyo-teyp, ekolayzer, kolon, anfi, CD player, televizyon vb) tamamen hasarlanması veya çalınması durumunda ödenecek tazminat, cihazın marka, tip ve seri numarası itibariyle piyasa rayiç bedeline göre belirlenecektir. bilgi formu ve poliçelerde tip, seri numarası olmayan araca sonradan monte edilmiş cihazlar için ödenecek tazminat ilgili markanın piyasada ilan edilmiş olan en düşük model değeri olacaktır. Sigortalı aracın fabrika çıkışı standart donanımı içerisinde yer alan orijinal radyo teyp ve kolonlar, bilgi formu ve poliçelerde orijinal olduğunun ayrıca belirtilmesi şartıyla araç bedelinin azami %5’ine kadar teminat dâhilinde olacaktır. Aracın orijinal veya sonradan monte radyo teyp ve teferruatının herhangi bir hasarı tüm bedelinin ödendiği hasarlar sonucunda ilgili teminat sona erecek ve yeni alınan cihazın bir ek belge ile teminata dâhil edilmesi ve ek priminin ödenmesi şartıyla ilgili poliçe kapsamına dâhil edilmiş olacaktır.
 
SORU: • 9. Poliçede, Dain-i Mürtehin, Trafik Tescil Belgenizde Haciz Şerhi veya Mülkiyeti Muhafaza Kaydı bulunuyor ise; hasar tazminatı ödenmeden önce sizden hangi belge istenmektedir?
Cevap:Poliçede, yukarıda sayılan koşullardan herhangi birini kaydolmasını sağlayan kişi ve kuruluşlardan hasar tazminatının sigortalımıza ödenebilmesi için bir " onay " yazısı istenilmektedir. Hasarın kime ödeneceği konusu belli olduktan sonra tazminat planlanan tarihte ödenecektir. Aracın tam hasarlı olması veya çalınması halinde tazminat ödenebilmesi için Tescil Belgesinde Haciz şerhi veya Mülkiyeti Muhafaza kaydı kaldırılması gerekir veya hasar tazminatı bu kaydı şerh eden makama ödenir.
 
SORU: • Kasko da Tam Ziya hasarlarda Sigorta bedelinin, aracın piyasa değerinden fazla olduğu durumlarda nasıl değerlendirme yapılır?
Cevap:Türk Ticaret Kanunun sigorta hukuku ile ilgili hükümlerinde, Kasko sigortası genel şartlarının A–7 maddesi, Kasko poliçelerimizdeki “Araç Tazmin Klozu” ile “Yeni Değer Klozu” özel şartlarında da açıkça yazılı olduğu gibi aracın bedelinin ödenmesi gereken hasarlarda ödenmesi gereken aracın hasarın değerlendirildiği tarihteki değeridir. Sigorta Bedeli daha yüksek diye sigortalılarımız genelde bu tutarın ödeneceğini düşünmekteler oysa Sigortacının yükümlülüğü sigorta konusu şeyin hasar tarih itibariyle değerinin ödenmesidir. Sigortalı aracın satın alınabileceği değerin üzerinde tazminat ödemesi “sebepsiz zenginleşme” hükümleri çerçevesinde yasal değildir. Sigortalının araç değerinin üzerinde olan sigorta bedeline karşılık ödediği prim ise fazla olan kısıma karşılık olan prim tutarı, poliçe başlangıç tarihinden itibaren hesaplanarak kendisine iade edilir.
 
SORU: • Sigorta Şirketlerinden haksız kazanç temin etmeye yönelik girişimleri önlemek için ne yapmalıyız?
Cevap:Sigorta Şirketlerinden haksız kazanç temin etmeye çalışan kişilerin niyetlerinin gerçekleştirmelerinin ilk yolu bir sigorta acentesi temin etmektir. Daha önce sigortalamadığı 3 yaşındaki aracını aniden sigortalama ihtiyacı duyan kişi, aracını acenteye göstermekten kaçınan kişi, diğer pek çok şirkete göre daha pahalı olmasına rağmen prim konusunda gayet rahat olan kişi, acente veya yanındakilerin hiç tanımadığı ancak poliçe yaptırmak için istekli görünen kişiler, araç, konut veya işyerini tahmini rayicin üzerinde bir sigorta bedeli ile sigortalamak isteyen kişiler, acenteliğe uzak olup telefonla ani talepte bulunanlar, araç maliki olduğunu söyleyen veya ilgilenen kişinin araç tamir-satış işleri ile ilgilenen kişiler olması dikkatimizi çekmeli, Bu örnekler çoğaltılabilir ayrıca oto dışı branş ürün hasarlarında da benzeri girişimler oluyor. Acente ve Acente yanında çalışan kişilerin bu konularda dikkatli ve titiz olması gerekir. Gelen hasar ihbarında şüphe sezdiğimiz durumlarda poliçeyi üreten acenteden bilgi istiyoruz. Beklentimizi ise böylesi durumlarda acentelerimizin daha detaylı bir araştırma yaparak edindikleri bulguları bizimle paylaşmaları. Gerek poliçe yapımı sırasında gerekse hasarda bu niyette kişileri uzaklaşmasını sağlamak için en önemli dayanağımız acentelerimizim samimi ve ilgili desteği olmaktadır.
 
SORU: Kıbrıs’a gidiyorum, kasko poliçem orada da geçerli midir?
Cevap:Sigortalımızın satın almış olduğu poliçede Yurt dışı teminatı alınmış ise KKTC de geçerli olur. Eğer poliçe yaptırılırken alınmamış fakat daha sonradan bu talep gelmişse Yurt dışı ek belgesi ile bu teminatı ilave edebilir.
 
SORU: Kasko poliçelerinde deprem ve terör istenmiyor hangi üründen poliçe kesebilirim?
Cevap:Yeni ürün yapımızla beraber tüm ürünlerimiz paket ürün haline getirilmiştir. Bundan önceki ürünlerde isteğe bağlı olarak seçilen GLKHH, TERÖR, SEL ve DEPREM gibi teminatlar yeni ürünlerimizde standart olarak verilmektedir.
 
SORU: Kullanım tarzı farklı olan araçlara araç değişikliği yapılabilir mi?
Cevap:Yeni TİC = Ticari Maksimum Kasko ürünümüzde seçilebilen kullanım tarzları için poliçeyi iptal etmeksizin araç değişikliği yapılabilmektedir. Örnek; Panelvan kullanım tarzı bir aracın satılarak yerine kullanım tarzı kamyonet alınması durumunda aynı üründen araç değişikliği yapılabilir Diğer bir deyişle; Hafif ticari araçlar (Panelvan. Kamyonet, minibüs ve midibüs) kullanım tarzındaki araçların aynı ürün içerisinde araç değişikliklerine izin verilmektedir.
 
SORU: Ruhsat sahibi değişti, yeni alan kişiye kaskoyu devir edebilir miyiz?
Cevap:Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre aracın mülkiyetinde bir değişiklik olduğu takdirde (noter satışı olsun olmasın) poliçe münfesih (iptal) olarak kabul edilir ve bu tarihten sonra olası hasar talepleri karşılanmaz. Poliçe iptal edilerek kalan sürenin primi sigortalıya iade edilir ve aracı alan kişi kendi adına yeni poliçe yaptırır.
 
SORU: Araç sigorta bedelini sistem fiyatından ne kadar düşersem eksik sigortaya girmez?
Cevap:Enflasyon Klozumuzda da belirtildiği üzere eksik sigorta uygulamasının yapılmaması için aracın mutlaka piyasa rayiç değerinin altında sigorta edilmemesi gerekmektedir. Sistemde kullanılan Kasko Değer Listesinde sizlere piyasa rayicini tanımlayabilmeniz için %10 bedelin altına, %30 bedelin üstüne çıkmanız için bir serbestlik tanınmıştır. Sigortalanacak aracın sadece primini düşürmek için %10 luk marjın kullanılması bile eksik sigorta oluşmasına neden olabilir. Ancak hasar dosya incelemesinde Şirketimiz bu %10'luk kısmı “KISMİ HASARLARDA” tölere ederken (eksik sigorta uygulamazken) “TAM ZİYA HASARLARDA” uygulanmaktadır
 
SORU: Aracın ruhsatta kullanım tarzı panel ancak bu kişi aracını hususi olarak kullanıyor.
Cevap:Aracın ruhsatının ne şekilde tescil edildiğine bakılması gerekiyor. Araç kullanım tarzı Cinsi kısmında yazan ibare (hususi otomobil, kamyon, kamyonet, panel van) bizim aracı hangi kullanım tarzından poliçe üreteceğimizi belirler. Yoksa Sadece maliye bakanlığı personelinin denetimi için yaratılmış olan ve ruhsatın sağ alt köşesinde vergi mükellefiyetini göstermek için kullanılan hususi/ticari kodlamasına bakılmamalıdır.
 
SORU: Hususi araç olarak tanzim edilen kasko ve trafik poliçelerini ticariye nasıl çevrilecektir?
Cevap:MAKSİMUM KASKO poliçesi veya TRAFİK poliçesinde araç kullanım tarzı HUSUSİ olarak düzenlenmiş poliçeler mutlaka iptal edilerek yerine yeni poliçe; kasko için Maksimum Ticari Kasko, Trafik için kullanım tarzı değiştirilerek yeni bir poliçe üretilmelidir.
 
SORU: Kasko da taşınan yük teminatının 3.sahıs mallara karşı teminat verilebilir mi?
Cevap:Kaskoda sadece sigortalının kendisine ait mallarının taşınmasına teminatı verilebilir. Yine sigortalının müşteri adresinde teslim şartı ile satmış olduğu mallarda bu teminat kapsamındadır. Üçüncü şahsın mallarını taşıması nakliyat sigortaları ile temin edilir.
 
SORU: Ruhsat sahibi finansal kiralama poliçeye ne şekilde yazılmalı?
Cevap:Ruhsat üzerinde sadece finansal kiralamanın ismi yer alıyorsa Sigortalı bölümüne finansal kiralama şirketinin ismi, Sigorta Ettiren bölümüne ise Kiralayan firma/sahıs adı yazılmalıdır
 
SORU: Başka sigortadan devam eden poliçesi var yeni araç satıyoruz hasarsızlık devir edilir mi?
Cevap:Sigortalının eski poliçesindeki hasarsızlık indirim belgesine ilgili Sigorta Şirketinden alınarak ve indirim belgesinde adı geçen aracın satıldığını teyid eden satış sözleşmesinin fotokopisi temin edilerek aynı indirim oranı tarafınızdan düzenlenen kasko poliçesinde kullanılabilir.
 
SORU: Trafik sigortasında hasarsızlık indirimi hasar alınca bir alt kademeye mi iner sıfırlanır mı?
Cevap:Trafik poliçelerinde bir hasar alınmış ise yenileme döneminde uygulanan hasarsızlık indirimi bir alt kademeye düşer.
 
SORU: Plaka değişikliğini nasıl yapacağım?
Cevap:plaka değişikliği ve bunun sonucu prim iade veya tahakkuku yapılmalıdır. Plaka değişikliği prim farkı yaratmıyor ise Primsiz Ekbelge düzenlenmelidir.
 
SORU: Araç gayri resmi satış görmüş sigorta ettirene göre mi indirim verilecek yoksa sigortalıya göre mi?
Cevap:Araç satılmış ve yeni talep eden kişi Sigorta Ettiren, ruhsat sahibi ise Sigortalı olarak poliçeye yazılmalıdır. Bu poliçede tüm indirim hakları Sigorta Ettirene uygunlugu aranacak sadece Ruhsat Sahibi Doğum yılı sorusu ruhsat sahibi için cevaplanacaktır.
 
SORU: • Açık Kamyon ya da Vagonlar ile Yapılan Taşımalara Geniş Teminat
Cevap:Hayır. Bu şekilde yapılan taşımalar için ancak kamyon ya da demiryolu klozu verilebilir; daha geniş bir teminatla sigortalanamaz. Ancak açık kasa kamyonla taşınan ağır ve havaleli yükler ( örneğin iş makineleri, trafolar, santral malzemeleri vb. ) için geniş teminat verilebilir.
 
SORU: Gemi Güvertesinde Mal Taşınması Sigorta Teminatını Etkiler mi?
Cevap:Aksine anlaşma yoksa sigortacı malların güverte altında, yani ambar içinde nakledileceğini farzederek prim tesbit etmektedir. Bu nedenle, emtianin güvertede taşınması halinde sigortacının sorumluluğu, teminat all risks olsa dahi sadece ( C ) klozu teminatı ile sınırlandırılmıştır. Ancak sigortalının önceden bildirimde bulunması halinde, ek prim karşılığında, güvertede taşınan mallara da geniş teminat verilebilir
 
SORU: • Dökme Olarak Yapılan Taşımalarda Yükleme, Aktarma ve Boşaltma Sırasında Meydana Gelebilecek Hasarlar Teminat Kapsamına Girer mi?
Cevap:Dökme yükler dar teminat (kamyon klozu ve demiryolu klozu) ile sigortalandığında yükleme, aktarma ve boşaltma sırasında meydana gelebilecek hasarlar teminat dışında kalır. Geniş teminatla yapılan sigortalarda aslında yükleme, aktarma ve boşaltma sırasında meydana gelebilecek hasarlar teminat kapsamına dâhildir. Ancak dökme sıvı yük niteliğindeki emtianın yükleme boşaltma riskleri, diğer mallara oranla daha fazla ve mutaddir. Bu nedenle, bu tür emtiaya geniş teminat verildiğinde, yükleme boşaltma sırasında sigorta kapsamına dâhil rizikolardan biri meydana gelmediği halde oluşan noksanlığın teminat harici bırakılması amacıyla Bulk Oil teminatı verilmektedir. Veya geniş kapsamlı ( A ) klozu teminati verildiğinde taşınan malın özelliğine göre bir muafiyet uygulaması yapılması yararlı olur
 
SORU: Nakliyat Sigortalarında Hangi Durumlarda Gider Vergisi Alınmaz?
Cevap:Dâhilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan ithalat ile ihracat sigortaları ve döviz kazandırıcı faaliyetler için allınmış teşvik belgeleri kapsamında yapılan poliçelerde vergi tahakkuku yapılmamaktadır. Ancak yatırım teşvikli muameleler kesinlikle vergi kapsamındadır.
 
SORU: Kasko filo’ nun avantajı nedir?
Cevap:Bireysel olarak veremeyeceğimiz bir teminatı veya bireysel olarak paket poliçede alınması gereken bir teminatı Ticari ve Endüstriyel Segmentteki müşterimizin faaliyet konusuna göre, kendi ihtiyacına göre firmanın da özel taleplerini göz önüne alarak genişletebiliyoruz.
 
SORU: Şahıs Şirketi Firmalarını kasko filo kapsamında değerlendirebilirmiyiz?
Cevap:Şahıs Şirketi firmalarda da ticari araçları kasko filo kapsamında değerlendirebiliyoruz. (minimum 10 adet araç) hususi kullanım tarzındaki araçlar için bireysel ürünümüzden değerlendirme yapılır araç adedinde dikkate alınmaz.
 
SORU: • Operasyonel kiralama firmalarına kasko filo çalışması yapıyormuyuz?
Cevap:Hayır. Şirket olarak bireysel kiralama işlerine girmiyoruz.
 
SORU: Uzun süreli kiralama firmalarına kasko filo çalışması yapıyor muyuz?
Cevap:Firmaların uzun süreli kiralama işlerinde araç kullanıcı firmanın Şirketimizde portföyü yok ise; girmiyoruz. Firmaların yine uzun süreli kiralama işlerinde araç kullanıcı firma Şirketimizin potansiyel müşterisi ise; o zaman pazarlama müdürlüğümüzün de bilgisi dahilinde değerlendirme yapılır. Firmanın performansına göre filo fiyatı çalışılır. (Örneğin- x kiralama firması - y firmasına uzun süreli olarak kiralık araç veriyor –y firmasının da Şirketimizde portföyü mevcut ise değerlendirmeye alınır)
 
SORU: Kasko filo çalışması yapılırken firmanın araç adedi 15 – yılsonunda gerçekleşen araç adedi 10 bu durumda ne yapılır?
Cevap:Poliçe adet kontrol klozumuz çerçevesinde fark prim tahsil edilir. "İşbu kasko filo poliçe / teklifi 1 yıllık sigorta dönemi boyunca filo programına (10) ve daha üzeri aracın dâhil edilmiş olması esası ile düzenlenmiştir. Poliçe vade sonunda filo kapsamına alınan araç sayısının belirtilen bu sayının altında kalması durumunda sigortacı uygulanan fiyatı poliçe vade başından itibaren %50 arttırarak fark zeyli alma hakkına sahiptir. Fark zeyilnamesi peşin düzenlenerek sigortalıdan tahsil edilecektir."
 
SORU: Ferdi kaza sigortası nedir?
Cevap:Sigortalıların; Gerek vefatlarından sonra (kaza sonucu vefat teminatı) Gerek yaşarken (maluliyet v.b. teminatlar)  Sorumluluklarını yerine getirmelerine  Tedavi v.b. gereksinimlerini karşılamalarına  Kendilerinin veya lehdarların uğrayacakları mali kayıpları telafi etmelerine yönelik Yıllık risk sigortası ürünüdür.
 
SORU: İşveren mali sorumluluk sigortası nedir?
Cevap:İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek hukuki sorumluluk nedeniyle, işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun ödeyeceğinin üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile aynı kurum tarafından işverene karşı açılacak rucü davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını kapsar.
 
SORU: • İşveren Mali Mesuliyet Sigortası ile Ferdi Kaza sigortası arasındaki fark nedir?
Cevap:Her iki poliçede kaza sonucu doğacak olan tazminat tutarı üzerinden devreye girer, fakat ferdi kaza poliçesinde herhangi bir sorumluluk aranmazken, İşveren Mali Mesuliyet poliçesinde işverenin yasal sorumluluğu olduğu durumlarda çalışmaktadır.
 
SORU: 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Nedir?
Cevap:Meydana gelebilecek bir olay neticesinde; 3. şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlıklarının bozulması, 3. şahıslara ait mallarda zarar ve ziyanlar meydana gelmesi sonucunda sigortalının sıfat, faaliyet ve hukuki ilişkilerinden dolayı kendisine karşı üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülebilecek zarar ve ziyan taleplerini temin eder.
 
SORU: Otel mali sorumluluk sigortası nedir?
Cevap:Otelin işletme faaliyetleri esnasında müşterilerine ve hukuki tarifine uygun 3. şahıslara kazalar sonucu verilecek zararlar, gıda zehirlenmeleri, odalarda bulunan müşteri eşyalarına gelebilecek zarar ve kayıplar vb. teminata dâhildir.
 
SORU: Asansör mali sorumluluk sigortası nedir?
Cevap:Sigortalıyı, poliçenin yürürlülüğü sırasında meydana gelecek asansör kazalarında 3. şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlıklarının bozulması durumlarında teminat altına alır.
 
SORU: Akaryakıt paket poliçelerinde pompaların bedelleri E.C’ye mi yoksa M.K’ya mı ilave edilecek?
Cevap:“Makine tesisat yangın” teminatı seçilerek yangın ve diğer risklere karşı teminat altına alınacaktır. EC ve MK teminatlarına bu cihazların değerinin ayrıca yazılması, yangın ve ek teminatlar dışında EC ve MK genel şartlarında bahsi geçen yangın ve ek teminatlarının dışındaki rizikolara karşı da (kırılma, arıza) teminat alınmış olacaktır.
 
SORU: Sel teminatındaki muafiyet uygulanması nasıl uygulanır?
Cevap:Sel ve Su Baskını nedeniyle meydana gelecek zararlar Yangın Sigortası Genel şart ve kloz hükümleri dâhilinde Sigorta Bedelinin %2`si kadarı ödenecek tazminattan tenzil edilir. Bu şekilde hesaplanacak tutar hiç bir şekilde 50,000.-EURO karşılığı YTL`yi aşamaz ve bu muafiyet; a) Bina, sabit tesisat ve dekorasyon, b) Emtia, c) Makine teçhizat demirbaş ve diğer tesisat, Gruplarının her biri için ayrı ayrı uygulanır. Bu husus şuan sistemde tanımlı olup, tüm poliçelerde bu şekilde basıma çıkmaktadır.
 
SORU: • Otel Paket ürününde Elektronik cihaz bedeli eskisi gibi demirbaş bedeline eklenecek mi?
Cevap:En son revize edilen Otel paket ürününe göre elektronik cihaz bedelinin demirbaş bedeline tekrar ilave edilmemesi gerekmektedir, çünkü revize edilen üründe elektronik cihazlara ait yangın+ek teminatlar rizikoları elektronik cihaz sigortası içinde verilmektedir.
 
SORU: Klasik yangın ürünlerinde maksimum iş durması teminatı limiti nedir?
Cevap:İş durmasında en yüksek limit 50.000 YTL’ dir. Daha yüksek limit taleplerinde sigortalılarımıza kar kaybı teminatı önermekteyiz.
 
SORU: • Mühendislik Sigortaları Branşına Giren Poliçeler Nelerdir?
Cevap:a ) İnşaat bütün riskler sigorta poliçesi (CAR) (Construction All Risks) b ) Montaj bütün riskler sigorta poliçesi (EAR) (Erection All Risks) c ) Makine kırılması sigorta poliçesi d ) Elektronik cihaz sigorta poliçesi
 
SORU: Elektronik Cihaz Sigortasından farklı olarak Makine Kırılması Sigortası Teminatı Kapsamı Dışında Kalan Haller Nelerdir?
Cevap:a ) Yangın, b ) Hırsızlık, c ) Deprem, sel, yanardağ patlaması, çığ, heyelan gibi doğal afetler,
 
SORU: • Elektronik Cihaz Sigortasında (ECS) Alınabilecek Ek Teminatlar Nelerdir?
Cevap:Ek prim ödenerek alınabilecek ek teminatlar şunlardır : a ) Deprem, b ) Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar.
 
SORU: İnşaat Devresinin Bitmesine müteakiben başlayan Bakım Devresinde All Risk Teminatları Devam Eder mi?
Cevap:All Risk teminatları sadece İnşaat Döneminde geçerlidir. Bakım Döneminde ise aşağıdaki şartlar geçerli olacaktır 1) BAKIM DEVRESİ TEMİNAT KAPSAMI: İşbu poliçenin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve poliçe Genel Şartlarının ikinci maddesi ‘f’ bendi hükmü hilafına aksine sözleşme ile geçici kabulü yapılmış inşaatta müteahhitin; a) Sözleşme şartları dâhilindeki yükümlülükleri gereğince eksik ve kusurların giderilmesi maksadı ile yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere vereceği zarar ve ziyan ile, b) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde müteahhidin sorumlu olduğu bir sebebe dayanan ziya ve hasarlar temin edilmiştir. 2)TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER: Sigortacı, bakım devresinde aşağıdaki haller sebebiyle olacak zararlardan sorumlu olmayacaktır. a) Bakım faaliyetlerinden kaynaklanmayan yangın, infilak, dâhili su, duman her türlü taşıt çarpması, kar ağırlığı. b) Her türlü tabiat olayları ve doğal afetler (deprem, sel, fırtına, yer kayması vb.) c) Grev, lokavt, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar, d) Sigortalı kıymetler dışında, sigortalı taraflara ait mevcut bina ve tesislere verilebilecek zararlar e) Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs Uyarı: Bu teminat (… ay) süre için geçerli olup, poliçede yazılı bakım devresi süresi her ne olursa olsun geçici kabulün yapılması veya sigortalı kıymetin fiilen kullanıma alınması ile kendiliğinden başlar.
 
SORU: Hayat ve Ferdi Kaza Sigortaları’nın kapsamı nedir?
Cevap:Hayat ve Ferdi Kaza sigorta ürünlerimizde, satın alınan poliçenin içeriğine göre aşağıdaki teminatlar yer almaktadır: - Vefat - Kaza sonucu vefat - Kaza sonucu maluliyet - Hastalık sonucu tam maluliyet - Kritik hastalıklar - Kaza sonucu gündelik tazminat - Kaza sonucu tedavi giderleri Poliçelerimiz, Hayat Sigortaları Genel Şartları ile Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’na tabi olup, teminat kapsamı ve istisnalar söz konusu genel şartlarda belirtilmiştir. Genel şartlarda belirtilmeyen veya aksine sözleşme düzenlenebilecek hususlar için poliçeye ait özel şartlar geçerlidir.
 
SORU: Birikimli hayat sigortaları güvenli mi?
Cevap:Hayat sigortaları, aşağıda sıralanan mevzuat ile düzenlenmiştir: - Türk Ticaret Kanunu (Md.1263–1338) - Sigorta Murakabe Kanunu - Borçlar Kanunu - Medeni Kanun - Hayat Sigortaları Yönetmeliği - Hayat Sigortaları Genel Şartları Söz konusu mevzuata göre: - Sigortalıların biriken bütün hakları (Kar Paylı Birikimi) devletin denetim ve güvencesi altındadır. - Sigortalıların kar payı ile meydana gelen fonlarının hesaplama esasları, yatırımların tür ve tutarları Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ile ona bağlı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı‘nca kontrol edilir. - Fonlar, bu mercilerin bilgisi dışında hiçbir yerde değerlendirilemez ve üçüncü şahıslara borç olarak verilemez. - Sigorta şirketinin, poliçelerine enflasyonun altında getiri sağlaması durumunda tüm yeni yatırımları, enflasyona endeksli Hazine kâğıtlarına yönlendirilir. - Yıllık karpayı oranı, garanti edilen oranların altında kalamaz. Kalır ise, sigorta şirketi aradaki farkı kendisi karşılar. Hayat sigortaları ve mevzuatı ile ilgili ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki kaynaklardan bulabilirsiniz: - T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı: www.hazine.gov.tr - Sigortacılık Genel Müdürlüğü: www.sigortacilik.gov.tr - Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği: www.tsrsb.org.tr
 
SORU: Hayat sigortalarında vergi avantajı var mıdır?
Cevap:Hayat Sigortalarına ilişkin mevcut vergi mevzuatı, primlerin ödenmesi ve sistemden ayrılma aşamalarına ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Söz konusu aşamalarda çeşitli avantajlar tanıyan ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan vergi düzenlemeleri, 07.10.2001’den sonra düzenlenen poliçeler için özetle şöyledir: Primlerin Ödenmesi Kanunun 63. ve 89. maddelerine göre hayat sigortaları için ödenen primler, brüt ücretin veya beyan edilen gelirin %5’ini ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla Gelir Vergisi matrahından indirilebilmektedir. Bu düzenleme, vergi matrahında yıllık olarak yaklaşık 3.010 YTL indirim sağlamaktadır. Sistemden Ayrılma Hayat Sigortalarından ayrılanlara yapılan ödemeler (iştira, vade gelimi), kanunun 75. maddesine göre menkul sermaye iradı olarak kabul edilmekte ve 94. maddeye göre stopaj yoluyla aşağıdaki şekilde vergiye tabi tutulmaktadır: Zorunlu bir neden olmaksızın 10 yıl prim ödemeden ayrılanlar için ödemelerin tümü gelir vergisine tabi olup, stopaj oranı %15’tir. Kanunda belirtilen zorunlu nedenlerle (vefat, maluliyet, tasfiye v.b.) veya 10 yıl süreyle prim ödedikten sonra ayrılanlar için mükerrer 21. maddeye göre ödemelerin %10’u gelir vergisinden müstesna olup kalan tutardan %10 oranında stopaj kesintisi yapılacaktır. Buna göre, en az 10 yıl prim ödemek ek vergi avantajı sağlamaktadır.
 
SORU: • Birikimli hayat poliçemi süresinden önce sonlandırabilir miyim?
Cevap:Hayat Sigortaları Genel Şartları’na göre, aksine bir sözleşmeyle kısaltılmış olmadıkça, poliçenin üçüncü yılını doldurması ve üç yıllık primin ödenmesi koşuluyla, poliçe sahibi poliçesini sonlandırabilir. Bu işleme iştira adı verilmektedir. İştira halinde, mevcut kar paylı birikim, Gelir Vergisi Kanunu gereğince vergi kesintisi yapıldıktan sonra poliçe sahibine ödenir. Bununla birlikte, birikimli hayat sigortası uzun süreli bir yatırım aracı olup, birikimler yıllar geçtikçe büyüyerek tatmin edici değerlere ulaşır. Tatmin edici bir birikim elde edebilmek için en az 15 yıl sigortalı kalınması önerilir.
 
SORU: Birikimli hayat sigortası poliçemden borç alabilir miyim?
Cevap:İştira hakkının kazanılmasından sonra; - Poliçenin kar paylı birikiminin % 95'i (07.10.2001 ve sonrası başlangıçlı poliçelerde %80) kadar kredi kullanılabilmektedir. - Alınan kredi, bir yıl sonra bir defada geri ödenebilir ya da yıllık faizi ödenerek vadesi uzatılabilir. - İkraz dönemi boyunca poliçe toplam birikim üzerinden kar payı almaya devam eder. - Prim ödemeleri devam edeceği için Vefat Teminatı devam eder.
 
SORU: • Birikimli hayat sigortası poliçeme prim ödemeyi durdurabilir miyim?
Cevap:İştira hakkının kazanılmasından sonra; - Poliçe sahibi, herhangi bir nedenle primlerini ödeyemez hale geldiği taktirde; prim ödemesinden muaf duruma gelir. - Tenzil süresi içinde gerçekleşebilecek vefat durumunda sadece kar paylı birikim ödenir, yani vefat teminatı devreden çıkar. - Poliçe sahibi, eksik döneme ait prim borçlarını ödemek ve gerekli tıbbi tetkikleri yaptırmak kaydıyla risk kabul şartları çerçevesinde poliçesini tekrar yürürlüğe alabilir.
 
SORU: 3 yıllık süre dolmadan ayrılmak mümkün olabilir mi?
Cevap:Hayat Sigortaları Genel Şartları’nın C.1 maddesine göre aksine bir sözleşmeyle süre kısaltılmış olmadıkça üç yıl geçmeden sigorta ettiren sigortadan cayar veya taahhüdüne uymazsa poliçe iptal edilir ve verdiği primi veya bedeli sigortacıdan talep edemez.
 
SORU: Hayat sigortaları poliçeleri hangi koşullarda iptal edilir?
Cevap:Hayat Sigortaları Genel Şartları’nın C.1 maddesi gereğince; Bir yıldan uzun süreli hayat sigortalarında sigorta ücretinin veya taksitlere bağlanmış olduğu takdirde herhangi bir taksitinin vadesinde ödenmemesi halinde sigortacı, sigorta ettirenin kendisine bildirmiş olduğu son ikametgâh adresine taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla ücret veya taksitin bir ay içinde ödenmesini, aksi takdirde sigortanın feshedilmiş olacağını ihtar eder. Bu sürenin sonunda söz konusu ücret veya taksit ödenmemiş ise sözleşme feshedilmiş olur. Bir yıl ve daha kısa süreli hayat sigortalarında ise, sigorta ettiren kimse primini veya taksitlere bağlanmış olduğu takdirde herhangi bir taksitini vadesinde ödememesi halinde temerrüde düşer. Ve temerrüt gününü takip eden on beş gün içerisinde dahi sigorta ettiren prim borcunu ödemediği takdirde bu müddetin bitiminden itibaren on beş gün süre ile sigorta teminatı durur. Bu sürenin sonuna kadar prim ödenmediği takdirde sigorta sözleşmesi herhangi bir ihtara gerek kalmadan feshedilmiş olur.
 
SORU: Poliçeler bir başkasına devredilebilir mi?
Cevap:Hayat sigortası poliçelerinde, şirketimizin risk kabul esasları çerçevesinde sigorta ettiren, sigortalı ve lehtar değişikliği mümkündür. Bunun için şirketimize aşağıdaki bilgileri içeren bir dilekçe ile başvurulması veya size verilecek ilgili formun doldurulması yeterli olacaktır: - Poliçe numarası - Sigorta ettirenin adı soyadı - Sigorta ettirenin adres bilgileri - Yeni sigorta ettirenin / sigortalının / lehtarın adı soyadı - Yeni sigorta ettiren / sigortalı / lehtar için başvuru formunda istenen diğer tüm bilgiler - Sigorta ettiren / sigortalı / lehtar değişikliği için talep beyanı - Sigorta ettirenin imzası - Sigorta ettiren değişikliğinde ayrıca yeni sigorta ettirenin imzası gerekir.
 
SORU: Sigorta prim ödemeleri ne şekilde yapılır?
Cevap:Sigorta prim ödemeleri, kredi kartı, banka havalesi, çek veya otomatik ödeme talimatı ile yapılabilir.
 
SORU: • Birikimli hayat poliçemin vadesi geldiğinde birikimimi maaş olarak alabilir miyim?
Cevap:Evet. Süre sonunda birikiminizi toplu olarak alabileceğiniz gibi, sigortalının yaşına göre 5 ila 20 yıl arasında sure ile maaş olarak da alabilirsiniz.
 
SORU: • Kat Mülkiyeti olan bir bina ve olmayan bir bina sigortasında izlenecek yol nasıl olacaktır?
Cevap:Kat mülkiyeti olan binalar ve kat mülkiyeti olmayan binalar bu sigortayı yaptırabilmekte yani sadece arsa tapusu ile bu poliçe düzenlenebilmektedir.
 
SORU: • Bir binada kişiye ait 24 daire olduğunu kabul edersek; bu daireler ayrı ayrı mı yoksa hepsi bir mi sigortalanacaktır?
Cevap:En az 8 ve üzeri daire apartman yönetimi tarafından tek bir poliçede sigorta ettirilmesi halinde DASK primleri %10 indirimli uygulanır. Bu nedenle birlikte sigortalanması avantajlı olup, ayrı ayrı da sigorta yaptırılabilir.
 
SORU: • 5 katlı bir bina fakat tapuda arsa görünüyor. Dask poliçesi düzenlenir mi? Düzenlenirse m2’si neye istinaden alınır?
Cevap:5 katlı bir binanın sadece arsa tapusu var ise her bir zorunlu deprem poliçesi düzenlenebilir. Ancak m2’si için ya sigortalı beyanı ya da bir projesi var ise projesindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 
SORU: • Yapılan Dask sigortasında Sigorta Ettirenin farklı olması durumunda Tapu Müdürlüğü bunu kabul ediyor mu?
Cevap:Tapu müdürlüğü sigorta ettirenin farklı olması ile ilgilenmiyor, çünkü tapu için önemli olan konutun sigortalanmasıdır. Bu nedenle konutun risk bilgileri doğru olması yeterli olacaktır.
 
SORU: • Tapu üzerindeki menfaat sahibi ölmüşse sigortalı kim olur? Varisleri olursa hangi belge istenir?
Cevap:Menfaat sahibi ölmüş ise sigortalının varisleri sigortalı yerine geçer, bu durumda sigortalı hanesine ................. Varisleri şeklinde yazmak gerekir. Bunun için de ekbelge yapılmalıdır.
 
SORU: • Tapu üzerinde kerpiç ev görünüyor. Fakat böyle bir ev yok. Tapu Müdürlüğü de buna Dask poliçesi istiyor. Bu durumda poliçe düzenlenebilir mi?
Cevap:Zorunlu deprem sigortası genel şartlarında kerpiç evlere bu poliçe düzenlemez diye bir açıklama yok. Köy yerleşim yerinde olmadığı sürece bu tip evlere diğer yapı tarzından sigorta bedeli hesaplanıp poliçesi kesilebilmektedir.
 
SORU: • Tapu üzerinde birden fazla hak sahibi olması durumunda (örneğin 7 kişi), sigortalı kim olacak? Sigortalı 7 kişi olacaksa programda sigortalı ünvanı alanı yetersiz kalıyor
Cevap:Programda sigortalı hanesine, ektedir yazıp, sigortalı isimlerini eklenecek listeye yazmak mümkündür.
 
SORU: • Dask poliçesi tapuda satış yapan kişi üzerine yapıldı. Alıcı 3 gün sonra Dask poliçesinin devrini alabilir mi? Eğer alabilirse hangi evraklar kendisinden istenir?
Cevap:Devir yapılacak kişinin aldığı tapuyu göstermesi yeterlidir.
 
SORU: • Kooperatifin başlangıcında alınan ve şu anda oturulan(ya da oturulmayan) tapusu henüz kişilere dağıtılmamış olan binalar için DASK kesilebilir mi?
Cevap:Bu binalara dask poliçesi kesilebilir. Ada, pafta, parsel numaralarını ise belediyeden öğrenmek mümkündür.
 
SORU: Arsa tapulu çok katlı binalara DASK kesilebilir mi?
Cevap:Arsa tapulu binalar her bir daireye ayrı ayrı olmak üzere zorunlu deprem poliçesi düzenlenebilir.
 
SORU: • Eğer poliçe hazırlanıyor ise her kat için ayrı ayrı mı, yoksa tekbir poliçe yeterli mi?
Cevap:Her daire için ayrı ayrı poliçe düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak bir apartmanda yeralan 8 ve üzeri adetteki daire yönetim tarafından tek bir poliçe ile de sigortalanabilir. Bu durumda %10 prim avantajı elde edilir.
 
SORU: • Meskenlerin alt katlarında faaliyet gösteren özel okullara dask poliçesi kesilebilir mi?
Cevap:Üst katlarında konut bulunan ticarethanelere zorunlu deprem poliçesi düzenlenmelidir.
 
SORU: • Dask poliçesi kesilebilmesi için konutun tamamlanmış olması gerekiyor mu?
Cevap:Bu poliçenin düzenlenebilmesi için konutun kullanılıyor olması gerekmektedir. Yani içinde oturuluyor olmalıdır. Bu nedenle zorunlu deprem poliçesinin düzenlenebilmesi için tamamlanmış olması gerekir.
 
SORU: • Poliçe üzerinde isim değişikliği yapılabilir mi (tapu işlemleri sırasında satan kişi adına düzenlenen poliçe ek belge ile satın alanın adına devredilebilir mi?)
Cevap:Ek belge ile düzeltme yapmak mümkündür
 
SORU: Vergi iadesinde kullanılabilir mi?
Cevap:Hayır
 
SORU: • Dain mürtehin notu düşülebilecek mi? Düşülemezse kredili konutlarda banka alacağını nasıl garanti altına alacak?
Cevap:Poliçe girişinde kredi veren sigorta ettirenin olarak ve sıfatı da dain mürtehin olarak Seçilebilir.
 
SORU: • Bina içersinde yapılacak ilaveler Dask poliçesine dâhil mi?( Jakuzi vs. gibi)
Cevap:Bu tür ilaveler, sabit tesisat olduğu için dâhildir. Sadece konutun sigorta bedelini arttırır.
 
SORU: • Bodrum, zemin ve 4 normal kattan oluşan ve her katında 3 daire bulunan bir binanın %25 hissesine sahip olan kişi DASK poliçesini nasıl tanzim ettirebilir?
Cevap:Her bir dairenin birden fazla sigortalısı olacağından ekli liste ile zorunlu deprem poliçesini düzenlemek mümkündür.
 
SORU: • DASK poliçelerinde “ daini mürtehin “ ne şekilde uygulanacak?
Cevap: Konutun üzerinde herhangi bir ipotek var ise, bir hasar neticesinde tazminatı ipotekli alacaklıya ödenecektir.
 
SORU: • Dask poliçesi alan için mi yoksa satan için mi düzenlenecek?
Cevap:Zorunlu deprem satan için düzenlenecektir. Çünkü resmi işlemlere ilk önce konutunu satandan başlanacaktır.
 
SORU: Kooperatiflerde (tapu yok) ne yapılacak?
Cevap:Bu tür konutlara da bu poliçe kesilebilir. Ada, pafta, parsel numaraları belediyeden öğrenilebilir.
 
SORU: Köyde ki evlere dask kesiliyor mu ?
Cevap:Hayır
 
SORU: Dubleksler için ayrı ayrı poliçe mi kesilecek?
Cevap:Hayır, tek bir poliçe kesilecektir.
 
SORU: • Bağımsız konutlarda, ticari faaliyet yapılıyorsa Dask uygulanacak mı ?
Cevap:Tapu üzerinde konut olarak göründüğüne göre, zorunlu deprem poliçesi düzenlenecektir.
 
SORU: • Tapusu olamadığı halde mahkeme kararı ile verilen belgeler için DASK düzenlenecek mi?
Cevap:Mahkeme kararı ile verilen belgeler de resmi belgeler olarak kabul edildiğine göre bu tip yerlere poliçe düzenlenebilir.
 
SORU: • Tapu üzerindeki bilgiler eksik ise ( pafta no, ada no, parsel, sayfa no, adrese ait bilgilerdeki eksikler vb.)?
Cevap:Bu bilgiler belediyeden öğrenilebilir. Eksik bilgi ile poliçe düzenlenemez.
 
SORU: • Ortak kulanım alanlarına DASK poliçesi düzenlenecek mi?
Cevap:Ortak kullanım alanlarına bu poliçe düzenlenemiyor.
 
SORU: • Tapu arsa sahibi üzerine olmasına karşın kat irtifası başka kişi üzerine olduğu durumda poliçe kimin üzerine kesilecek?
Cevap:Poliçe kat mülkiyeti kimin üzerine ise sigortalı o kişidir. Çünkü burada arsa sigortalanmıyor. Konut sigortalanıyor.
 
SORU: • İki daire birleştirilip tek daire olarak kullanılıyor. Ancak tapuda iki ayrı daire var. Uygulama nasıl olacak?
Cevap:Tapu bilgilerine göre poliçe düzenlendiği için, 2 ayrı poliçe kesilebilir.
 
SORU: • Bağımsız bölümde bulunan depolar, garajlar, kömürlükler m2 hesabına ilave olacak mı?
Cevap: Ortak yerler olduğu için şu ana zorunlu deprem poliçesine dâhil edilemiyor.
 
 
 
"Değişimde çevik olan, başarıda öncü olur."
İnci Holding 2015 Sosyal Mesajı
İnci Sigorta Bir İnci Holding Kuruluşudur.
Tüm Hakları Saklıdır İnci Sigorta Ltd. Şti. 2010

Günlük Ziyaret :141 | Toplam Ziyaret :  285421
Allianz Sigorta Axa Sigorta Anadolu Sigorta chartis sigorta SOMPO JAPAN MAPFRE SÄ°GORTA Ä°ng emeklilik